Jan 1, 2016

những tiếng trống khua thời thơ ấuA dot, a ladybug

In the Greenhouse

The lemon bushes overflowed
with the patter of mole paws,
the scythe shined
in its rosary of cautious water drops.

A dot, a ladybug,
ignited above the quince berries
as the snort of a rearing pony broke through,
bored with his rub-down—then the dream took over.

Kidnapped, and weightless, I was drenched
with you, your outline
was my hidden breath, your face
merged with my face, and the dark

idea of God descended
upon the living few, amid heavenly
sounds, amid childish drums,
amid suspended globes of lightning

upon me, upon you, and over the lemons ...


Image result for kid and drums
 những tiếng trống khua thời thơ ấu

Trong Vườn Kiếng

Những bụi cây chanh chi chít
in dấu chân những con chuột chũi,
cái lưỡi hái sáng choang nằm
trong vườn hoa hồng có tia nước phun sương.

Một chấm đen, một con rầy bông đỏ
bay nhấp nháng như tia lửa trên những chùm trái lê
như tiếng hí của con ngựa nhỏ nhảy dựng,
khó chịu vì sự chải chuốt - và rồi đậu xuống ngủ im.

Như bị bắt cóc, và nhẹ hẫng, tôi ưót đẫm
cùng với em, hình dáng em
là hơi thở tôi dấu kín, khuôn mặt em
nhoè với khuôn mặt tôi, và đêm đen

ý nghĩ rằng Tạo Hoá đem xuống
len vào trần đời quả hiếm, chỉ thú nhận nơi những thanh âm
rao giảng thiên đường, những tiếng trống khua thời thơ ấu,
nơi ánh những trái cầu lửa chớp nháng lơ lửng không trung

cũng như len vào tôi, em, và phủ lên những bụi cây chanh ...

 ........................................................................................
Eugenio Montale, 1896 - 1981. Nobel Prize in Literature 1975
English translations source:   poets.org
Lý Ốc phiên dịch