Jan 19, 2016

nét phụ nữ việt trong tranh

                                                           

                                                                               

                                                                                           
                                                                     
                     

                                           Tranh - từ trên xuống từ trái qua phải

 Nghiêu Đề * Tô Ngọc Vân
Nguyễn Trung * Trương Thị Thịnh
Nguyên Khai * Đinh Cường
..............................................................................

Nét phụ nữ Việt trong tranh:

Hoạ sĩ VIệt Nam vẽ  tranh phụ nữ Việt cũng rất nhiều. Tuy nhiên, phần đông họ vẽ người thiếu nữ  hay thiếu phụ VN với dáng nét khuôn mặt hoặc Tây quá, hoặc Tàu hay Nhật quá. Thỉnh thoảng người ta thấy những bức tranh phụ nữ mang nét VN khá đẹp. Thí dụ như những bức tranh trên.