Dec 10, 2015

trầu cánh kiếmSử và địa - history & geography dính liền nhau như hình với bóng. Nó cũng ví như kinh tế và tài chánh. Giáo dục về lòng yêu nước của công dân, ngoài môn học sử địa trong nhà trường, thật ra sự giáo dục phải được bắt đầu ngay từ đứa bé còn nằm trong nôi:

Ru con, con ngủ cho lành
Để mẹ gánh nước rửa bành ông voi
muốn coi lên núi mà coi
Có bà Triệu Tướng cưỡi voi đánh cồng
Túi gấm cho lẫn túi hồng
Têm trầu cánh kiếm cho chồng ra quân
(Ca dao)

Thời VNCH, người VN nào cũng đều thuộc nằm lòng những câu sử địa đã được dạy từ hồi còn tiểu học: "Nước VN biên cương từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau", "VN có 4000 năm văn hiến, người VN con Rồng cháu Tiên", "Hai Bà Trưng nợ nước thù nhà ", "Lý Thường Kiệt phá Tống bình Chiêm", "Trần Hưng Đạo lời thề trên sông", "Nguyễn Huệ đại phá quân Thanh"v.v...

Trên đài phát thanh thời đó, những bản hùng ca lịch sử và địa lý như: Bạch Đằng Giang, Trưng Nữ Vương, Ải Chi Lăng, Đại Phá Quân Thanh được phát thanh thường xuyên . Vô số bài quê hương ca với địa danh địa lý rõ rệt như: Ai Qua Bến Đà Giang, Ai Lên Xứ Hoa Đào, Giòng An Giang, Ai Ra Xứ Huế, Tiếng Sông Hồng, Tiếng Sông Cửu Long, v.v.... Trong thơ ca văn nghệ thì cũng vậy, vô số sáng tác văn thơ, ký, tuỳ bút về địa danh và đặc điểm quê hương có tên rõ ràng.

Còn VN ngày nay thì sao ? Cái gì cũng vậy, thực tế đã không có không còn thì đi vào văn học hay học thuật rất khó. Rất tẽn tò. Bây giờ mà môn sử viết lại câu "Nước VN biên cương từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau" thì thật là khó, không ai còn đủ tự hào để hát nổi như vậy nữa. Nó tẽn tò. Hoặc giả, thử đề nghị đài phát thanh VC hát lại Ải Chi lăng hay Bạch Đằng Giang xem. Đố dám. Làm như vậy sẽ đụng chạm 'tình" hữu nghị đồng chí anh em 16 ... dzàng ngay !