Dec 20, 2015

tranh tự họa picasso trước khi qua đời

 June 28. 1972
June 30, 1972

                                                                                


                                                             July 2, 1972


 July 3, 1972
Picasso qua đời tháng 4/1973. Trước đó trong khoảng tháng 6. tháng 7 1972, ông có vẽ tất cả 4 chân dung tự họa. Self Portrait (June 28, 1972), Self Portrait (June 30, 1972), Self Portrait (July 2, 1972), and Self Portrait (July 3, 1972). Cái tựa đề “Self Portrait Facing Death” có lẽ do người thừa kế hoặc có thẩm quyền đặt tên.

Tác giả Amy Clarkson, một người sinh hoạt trong ngành hội họa và trang trí, đã hóm hỉnh sắp xếp lại các bức họa theo thứ tự thời gian, và cô cũng đã thú vị tìm thấy cái cảm xúc từng bức. Chúng đi từ chaos, fear, đến acceptance. Lộn xộn, sợ, và chấp nhận. Bức sau cùng, vẽ Picasso với nụ cười tự tin.

“I am happy to have stumbled upon the other portraits, giving us different glimpses of the idea of himself. Having such different works done in such a short time, gives testament to the complexity of all of our own self concepts. Just as I see the feelings of chaos, fear and acceptance in the works above, my own patients contemplating death can bounce from chaos, fear and acceptance sometimes in the span of a few hours.”

Source:  arts.pallimed.org