Dec 22, 2015

spacex falcon 9 launches


Hỏa tiễn Falcon được phóng đi từ trung tâm không gian tại Mũi Canaveral ở Florida, Mỹ, ngày 21/12/2015.

Hỏa tiễn Falcon được phóng đi từ trung tâm không gian ở Mũi Canaveral ở Florida để đưa 11 vệ tinh nhỏ của công ty viễn thông OrbComm vào quỹ đạo thấp. Khoảng hai phút sau khi bay lên, phần thứ nhất của hỏa tiễn đã tách khỏi phần thứ nhì và bắt đầu quay lại trái đất trong một vụ hạ cánh có kiểm soát. Không lâu sau đó, các chuyên viên kiểm soát phi hành và nhân viên tại trụ sở chính của SpaceX ở California đã reo hò mừng rỡ khi hình ảnh của máy thu hình cho thấy hỏa tiễn đã hạ cánh một cách chính xác tại một nơi trước đây là nơi phóng phi đạn của Không quân Mỹ, nằm cách giàn phóng hỏa tiễn khoảng 9 kilomet. (VOA Vietnamese)


SpaceX completed an historic vertical landing of its Falcon 9 rocket on Monday night — the first time such a feat had been achieved.
The launch and landing in Cape Canaveral, Florida, were the first from the private U.S. spaceflight company since its rocket exploded on liftoff in June.
"Welcome back, baby!" SpaceX founder Elon Musk tweeted after touchdown.
SpaceX had not previously attempted to land a rocket on land, and it marked the firm's first successful attempt to recover a rocket from an orbital flight.
Previous attempts, all unsuccessful, were attempted on floating landing pads.
The 15-story first stage of rocket — used to propel the payload to 62 miles or so until the second stage takes over — successfully landed on Earth again at a prepared landing zone.

Source: nbcnews.com