Dec 5, 2015

pure as the crown of a youthful palm-treeThe Nobel Prize in Literature 1975, Eugenio Montale: "for his distinctive poetry which, with great artistic sensitivity, has interpreted human values under the sign of an outlook on life with no illusions"

Nhà thơ người Ý, Khôi Nguyên Văn Chương Nobel 1975,  Eugenio Montale, làm thơ với bút pháp và văn phong có vẻ trí thức.  Kiểu trí thức đầy cảm quan nghệ thuật nhưng không ảo tưởng. Ông có cách nhìn và quan điểm diễn ngôn mạnh mẽ đề cao phẩm cách giá trị con người. 


I Recall Your Smile

For K.

I recall your smile, and for me it is limpid water
witnessed by chance among the stones of a riverbed.
slight mirror in which you see an ivy and its inflorescence,
and over all the embrace of a serene white sky.

This is my recollection; I cannot say, O distant one,
if an ingenuous spirit is freely expressed in your face,
truly you are a wanderer whom the world’s ills exhaust,
and who carry your suffering with you like a talisman.

But this I may say; that your thoughtful portrait
drowns anxious inspiration in a wave of calm;
and your aspect insinuates itself in grey memory
pure as the crown of a youthful palm-tree…

Eugenio Montale


 
Tôi Nhớ Lại Nụ Cười Em

Tôi nhớ lại nụ cười em, và với tôi ấy là mạch nước trong
len lỏi giữa những viên đá cuội của  suối tình cờ được chứng kiến,
tấm gương mong manh trong ấy em nhìn thấy đoá hoa thường xuân,
và trên tất cả là sự ôm ấp của vùng trời thanh bình.

Đây là hồi niệm của tôi; Tôi không thể nói, Ôi một người xa,
nếu tâm hồn thơ ngây được tự do phơi bày trên khuôn mặt,
thì em là một người bơ vơ của thế giới đớn đau nhọc nhằn,
và mang theo nỗi đau bên em như lời khắc trên tấm mật chú.

Nhưng đây tôi có thể nói; bức chân dung suy tư của em
đắm chìm hứng cảm ưu tư trong cơn sóng của bình lặng;
và em dáng vẻ bề ngoài tiềm ẩn trong ký ức xám
trong vắt như hình chiếc vương miện hình lá cây dừa nhỏ ...

Northwest, cuối Thu 2015
br.
.................................................................................
English translation source:  I Recall Your Smile