Dec 3, 2015

lê dzăn tám

Lời thề Lê Văn Tám
photo@danchimviet.info

ngày xưa dzăn tám tẩm xăng
ai dè thằng chả sống nhăn tới giờ
thời kỹ thuật số ai ngờ
xưa đốt tám hỏng chết bây giờ đòi bỏ môn sử tám tui phải ... nổ  à ! ha ha !