Dec 25, 2015

đêm lặng yên

DSC07459(2)
DSC07460(2)

Northwest USA, Silent Night - Tây Bắc Hoa Kỳ, Đêm Lặng Yên
Nhiếp ảnh: black raccoon

From: damau.org

Merry Christmas and Happy New Year To You Everyone !