Dec 14, 2015

cao su trộn dzới bông gòn


Khu Du Lịch Suối Tiên TP/HCM made in thầy Ba  China: cao su trộn dzới bông gòn ! Thầy Ba tận dụng chất liệu composit  material xây dựng tượng đài tả pín lù tùm lum tà la ở VN. Những đống hỗ lốn chống lại thẩm mỹ và môi trường chưa kể tạp chất độc hại. Không hiểu sao ngày nay người Việt lại dễ dàng chấp nhận ba cái xây lổ cố như vậy ?
                                       
Image result for du lich suoi tien                                                               (Xuống xề 6 câu)
Hoàng thượng ! Hoàng thượng ơi hoàng hậu là người mang duuuuuú ... giả ! (Chớ) nếu không tin thì xin hoàng thượng cứ mở ra coi thì Trời ơi nó toàn là caaaaao suuuuu trộn dớiiiiii ... bônggggg ... gònnnnn ... hà ... hà ... hà ...

....................................................................................................................................................................
Cao su trộn dzới bông gòn made in China


                                      

Glass fiber reinforced plastic imitation bronze sculpture

Source:

Công ty China sản xuất đồ nhựa tổng hợp nhái đồng thau
 Tượng đài nhựa tổng hợp China nhái đồng thau I
  Tượng đài nhựa tổng hợp China nhái đồng thau II