Nov 4, 2015

sen chối từ hồng muốt gạ gẫm

  gio-o.comXem sen trắng lá vàng, tranh của hoạ sĩ Trương Thị Thịnh

Thiếu phụ sen trắng lá vàng

Nàng trút lớp sơn son loáng thoáng chắn ủ đoạn trơn hồng
Thiếu phụ nằm lại nồng nàn với thiên thanh và mây trắng
Ngày hạ nắng mới qua gởi nhuộm màu xuống cánh bạch vân
Sen chối từ hồng muốt gạ gẫm, sen trong giấc mơ ngời hương
Sen hồng đỏ dâng lên kính thành mong manh tưng bừng lễ bái
Thôi vậy đi. Quỷ thần kính nhi viễn chi
Nàng sen trắng chỉ ngoi lên trong huyền thiên nhuỵ vàng kể lể
Mây, mây bao giờ chẳng bay lang thang lưu xứ  đó đây vô cùng
Mây bao giờ chẳng hắt ánh trắng dương xanh vần vũ
Thiếu phụ nằm nghiêng nồng nàn với bao la trời xanh
Ánh  lạ nhìn
Sen trắng lá vàng tưởng đâu mai một lùi về thắc mắc tự ngàn năm

Northwest, Autumn 2015  

* Đoạn 緞 vải lụa
* Kính quỷ thần nhi viễn chi 敬鬼神而遠之,
kính quỷ thần nhưng đừng ỷ lại cầu cạnh. (Luận Ngữ)
* Sen trắng, tranh của hoạ sĩ Trương Thị Thịnh, San Jose - California