Nov 18, 2015

non-violence movement

                                         

Lãnh tụ BBĐ?
Có vẻ người VN thích hình ảnh của các lãnh tụ BBĐ như M. Gandhi, Aung San Suu Kyi. Dĩ nhiên, lãnh tụ trước hết là trí thức. Cả Gandhi và bà Kyi đều là trí thức. Chẳng những trí thức, họ còn có tài. Gandhi tài hùng biện, bà Kyi tài kinh tế. Nhưng như vậy thì VN cũng có người. Hàng khối. Giáo sư, luật sư, bác sĩ, kỹ sư VN hoạt động cho dân chủ đều có.

Theo tôi, sở dĩ người Việt không có, lãnh tụ, vì người Việt chỉ khoái tiến tới, giàu đẹp, hiện đại v.v... mà họ không dám làm nghèo hèn, không dám tẩy chay. BBĐ là gì, căn bản của nó là nói không, non-cooperation, là tẩy chay. BBĐ mà thoả hiệp hay cộng tác với bạo quyền thì chỉ là BBĐ giả.

M. Ghandi mặc áo gai nghèo hèn, chống gậy đi bộ 300 cây số để lấy muối biển về ăn. Bà Kyi mặc áo bà ba vận xà-rong sống như người dân nghèo MĐ để chống lại bạo ác và giương cao tinh thần dân tộc độc lập. Những cách sống này "lãnh tụ" VN không kham nổi. Họ biểu dương kiến thức nhiều hơn là chứng tỏ một tinh thần hoà bình, nhân ái nhưng ý chí bất khuất cứng như sắt thép.

Nói chi xa, hiện nay có nhiều người VN thắc mắc liệu người Việt đã xoè tay nhận tiền của TQ thì có làm đơn thưa TQ chiếm Hoàng Sa được hay không?