Nov 1, 2015

rước dâu bằng xuồng ba lá

Điệu lý phương nam

Bằng lòng đi em anh dìa quê đón má lên liền
Ngày mai đám cưới rước dâu bằng xuồng ba lá
Ba má ngồi trên cười vui hai đứa mình ngồi dưới tâm tình ...

Ha ha ha !