Nov 9, 2015

chiếc thuyền văn
望瀛

望瀛投暮繫吟船
詩景撩人晚興牽
浴翠雨晴峰似玉
大安潮漲水如天

Vọng Doanh

Vọng Doanh đầu mộ hệ ngâm thuyền
Thi cảnh liêu nhân vãn hứng khiên
Dục Thúy vũ tình phong tự ngọc
Đại An triều trướng thủy như thiên
(trích, Vọng Doanh thơ Nguyễn Trãi)

Vọng Doanh trời sắp tối buộc chiếc thuyền văn
Cảnh thơ khiến người hứng thú trong chiều hoàng hôn
Dục Thuý vừa tạnh mưa núi ngọn đẹp như ngọc
Cửa Đại An nước triều dâng tiếp sắc với trời

Bài Vọng Doanh làm tôi ngạc nhiên khi đọc thơ của Nguyễn Trãi. Thứ nhất bài nầy làm vào thời kỳ chống giặc Minh (1418 -1429). Thứ hai, Bài thơ tả cảnh sơn thuỷ đẹp như ngọc. 3 chữ “hệ ngâm thuyền” – buộc chiếc thuyền thơ, đặc biệt hay qua cách viết của Nguyễn Trãi. Thơ chữ Hán của Ức Trai có ngữ vựng và giọng điệu người Việt khá rõ.

Bài thơ tám câu toát lên khí độ tự tại trong lúc giáp binh. Thật lạ. Một người lính vừa chống giặc lại vừa cảm xúc cảnh giang sơn cẩm tú lúc trời chiều, buộc chiếc thuyền văn tức cảnh làm thơ. Ở một bài thơ khác chung giai đoạn, Nguyễn Trãi lại nhắc tới con thuyền văn trong chiến trận lần nữa:

朔風吹海氣凌凌
輕起吟帆過白藤

Sóc phong xuy hải khí lăng lăng
Khinh khởi ngâm phàm quá Bạch Đằng

Gió bấc thổi mặt biển khí lạnh căm căm
Cánh bườm thơ nhẹ lướt qua cửa Bạch Đằng
(trích, Quá Bạch Đằng Hải Khẩu thơ Nguyễn Trãi)