Oct 29, 2015

ông ban ki-moon là hậu duệ của cụ phan huy chú người việt nam


Korean Ancestral Memorial ...               I am deeply humbled to visit and pay my deep respect to this House of Workship of Phan Huy Chú (chữ Nho) and other family Phan (chữ Nho)  members.

Thank you for this preserving House of Workship. As one of Phan (chữ Nho)  family, now serving as Secetary General of UN, I commit myself that I will try to follow the teachings of ancestors.

Ki-moon Ban
Secretary General
United Nation

Quốc Tế Liên Hợp Sự Vụ Tổng Trưởng
Phan Cơ Văn (chữ Nho)

Tôi trân trọng nghiêng mình kính viếng Từ Đường nhà họ Phan thờ cụ Phan Huy Chú cùng những vị khác trong dòng họ.

Cám ơn quý vị về sự bảo tồn ngôi Nhà Thờ họ này. Là một  người trong gia tộc họ Phan, đang phục vụ trong cương vị TTK Liên Hợp Quốc, tôi hứa sẽ cố gắng noi theo những di huấn của Tổ Tiên.
..................................................................

Người Đại Hàn Dân Quốc Republic of Korea (Hangul: 대한민국; hanja: 大韓民國; RR: Daehan Minguk), cũng giống như người VN . Họ có tín ngưỡng Thờ Cúng Tổ Tiên rất trịnh trọng và  tôn nghiêm . Họ tin người chết linh hồn vẫn còn quanh quẩn chung quanh người thân cho đến hết 4 đời mới đi đầu thai kiếp khác. Những nghi thức lễ bái của họ khá tỉ mỉ. Từ cách đứng, quỳ, lạy phải như thế nào . Nam khác nữ khác . Đặc biệt những em nhỏ và thanh thiếu niên Đại Hàn cũng được dạy dỗ chu đáo để biết căn bản các nghi thức lễ lạy này.


* Hai ông bà  xem gia phả bằng chữ Nho và ông Ban Ki-moon đang ghi lưu bút trong chuyến thăm ngày 23/5/2015.