Oct 28, 2015

halloween

Image result for halloween mother and daughter witch costumes

halloween

không biết lần thứ mấy
tôi mở cửa
đêm mùa halloween
sương mù mùi hương nồng
hai mẹ con người thiếu phụ ma
đội chóp nón nhọn lễu
áo phù thủy tuyền đen
và cái chổi cùn phi thuyền
thằng nhóc tì chùng áo trắng
hươi chiếc búa nhựa
nhe hàm răng nanh dọa dẫm
trick or treat?
tôi run rẩy
ném vào cái treat bag của em nó
một vốc kẹo sữa chocolate
treat of course sir

so don't eat too much sweeties
or you guys may get sick
ba mẹ con mụ phù thủy nói lí nhí                          
cám ơn                                                                                      
họ quay lưng với cái chổi cùn
bay mất hút vào màn sương
đêm mùa halloween

halloween, 2013
black raccoon

halloween movie