Sep 11, 2015

when your imagination is out of focus
Memory, ký ức, trí nhớ, kỷ niệm, là một đặc trưng quý báu của riêng con người. Người cụt tay cụt chân hay mù mắt, anh ta vẫn có thể còn hữu dụng, thậm chí trở thành những chuyên viên rất giỏi, nhờ ký ức vẫn còn minh mẫn. Vì một lẽ gì đó, trí nhớ anh ta yếu kém, lẫn thẫn, hoặc quên hết, căn bản mà nói, anh ta đã giã từ cộng đồng sinh hoạt của con người.

Kỷ niệm có một đặc tính rất thú vị là khả năng chắt lọc, điều chỉnh, hiệu đính kể cả sáng tạo rất tài tình. Thử nhớ và viết lại một câu chuyện ấn tượng nào đó của mình, mọi người sẽ thấy. Chắc chắn người ta sẽ không viết lại 100% chi tiết. Người ta sẽ “được” ký ức lược dẫn theo một hướng nào đó “hợp” với mình trong hiện tại nhất. Đoạn phim chiếu lại đó không phải tự động. Nó có sự cắt xén sửa chửa của ông đạo diễn là ký ức. Hoặc, sau một chuyến du lịch xa, tháng sau về nhà viết lại, nhất là thơ ca, quý vị cũng sẽ chẳng bao giờ loan báo theo một trình tự ghi nhận như chuyến du hành đã trải qua. Quý vị sẽ viết lại với sự “đồng ý” của ký ức.

***

Thật ra thế giới thực tại  sẽ đáng kinh ngạc hơn khi nó được ngắm nhìn kèm theo trí tưởng tượng. Nếu không còn trí tưởng tượng thì căn bản xem như không còn khoa du lịch, thí dụ. Quý vị sẽ dễ dàng nhận ra rằng những người từ xa xôi đến thăm viếng và viết về một thành phố, nó sẽ gây ngạc nhiên cho chính những người đang sống tại thành phố đó hàng ngày.

Người ta nói rằng không ai có thể ngăn cản được tưởng tượng. Đúng vậy. Nhưng còn một điều quan trọng hơn nữa đó là sự nuôi nấng nó. Một ngày nắng đẹp trên biển thì rất dễ biến thành thơ ca, với điều kiện là nó từng đã và đang được nuôi nấng trí tưởng tượng. Thử lản vản cái giàn khoan “lạ” ngoài khơi xem, sự tưởng tượng sẽ kết thúc. Và thơ ca cũng sẽ có nhiều phần ngoắc ngoải.

You can’t depend on your eyes when your imagination is out of focus. Mark Twain

damau.org