Sep 25, 2015

nhờ trời cam quít đã lên mùa

Image result for vuon cam quyt

Bức Tâm thư
Ca Khúc: Lam Phương

Vài hàng gửi anh trìu mến
Vừa rồi làng có truyền tin
Nói rằng nước non đang  mong
Đi quân dịch là thương nòi giống

Đời  thường tìm sang giàu tới
Lòng này thì khác tình ơi
Ước nguyền hứa duyên trao người
Cầm tay súng tòng quân tươi cười

Nong tằm  đang lớn ươm đầy tơ
Nhờ trời cam quít đã lên mùa
Chờ ngày dệt xong áo chung tình
Em mang tới đồn mà tặng anh

Nguyện cầu  tròn năm tròn tháng
Nợ làng ơn nước đã đền xong
Mái nhà chốn quê thanh bình
Chờ anh   bước về vui duyên lành