Sep 4, 2015

người ta chỉ cần một cây chổi
Autumn Sky  


In my great grandmother's time,
All one needed was a broom
To get to see places
And give the geese a chase in the sky.
The stars know everything,
So we try to read their minds.
As distant as they are,
We choose to whisper in their presence.
Oh Cynthia,
Take a clock that has lost its hands
For a ride.
Get me a room at Hotel Eternity
Where Time likes to stop now and then.
Come, lovers of dark corners,
The sky says,
And sit in one of my dark corners.
There are tasty little zeroes
In the peanut dish tonight.

Charles Simic


Trời Thu

Ngày xưa vào thời bà cố tôi,
Người ta chỉ cần một cây chổi
Quét dọn sạch
Chim thiên nga bị xua bay tuốt lên trời.
Những vì sao như biết tất mọi chuyện,
Vì thế chúng tôi chỉ đọc lại ý.
Cũng lạnh lùng xa vắng,
Bọn tôi bàn tán trong ánh đêm lung linh.
Xuân Thơ,
Chắp lại đôi kim quả đồng hồ chạy giờ
Lên giây.
Giữ cho tôi một chổ nào chốn Non Bồng
Nơi Thời Không đứng lặng im vĩnh viễn.
Đến đây, này những tình nhân trần thế,
Bầu trời nói,
Và hảy ngồi vào một góc khuất nào đó.
Vẫn còn lại một chút ngon
Ngọt bùi trong dĩa đậu phộng nấu đêm nay.

Northwest 9/2015
Lý Ốc phiên dịch