Sep 8, 2015

carrying a single letter

Image result for The mail truck

Late September

The mail truck goes down the coast
Carrying a single letter.
At the end of a long pier
The bored seagull lifts a leg now and then
And forgets to put it down.
There is a menace in the air
Of tragedies in the making.

Last night you thought you heard television
In the house next door.
You were sure it was some new
Horror they were reporting,
So you went out to find out.
Barefoot, wearing just shorts.
It was only the sea sounding weary
After so many lifetimes
Of pretending to be rushing off somewhere
And never getting anywhere.

This morning, it felt like Sunday.
The heavens did their part
By casting no shadow along the boardwalk
Or the row of vacant cottages,
Among them a small church
With a dozen gray tombstones huddled close
As if they, too, had the shivers. 

Charles Simic


Cuối Tháng Chín

Xe thơ chạy ven con đường biển
Mang theo một lá thư.
Cuối vại cầu tàu
Con hải âu chán nản co lên hoài một chân
Quên buông.
Chừng như có một mối lo treo lơ lửng
Của những màn kịch buồn đang tiếp diễn.

Đêm qua anh nghĩ anh đã nghe truyền hình
Của nhà kế bên.
Anh biết đó là mấy bản tin mới
Kinh khủng mà người ta đang đọc,
Anh bèn đi ra ngoài hòng truy tìm thêm.
Chân không, bận quần cụt.
Nhưng mà chỉ nghe tiếng biền nhẹ lào xào
Trải qua biêt bao cuộc đời
Làm bộ như sóng xô rời xa đi đâu đó
Và rồi vẫn còn đó y chang như xưa.

Buổi sáng, dường như là Chúa Nhật.
Bầu trời làm phần vụ của mình
Bủa ánh râm không bóng dọi con đường lát gỗ
Hoặc những túp nhà tranh,
Thấp thoáng một căn nhà thờ nhỏ
Những tấm mộ chí xám xúm xít nhau
Như là, cũng, bị se mình ớn lạnh.

 Northwest 9/2015
Lý Ốc phiên dịch

Source: poemhunter.com