Aug 13, 2015

ngày xưa những tờ lưu bút


12 Tháng Anh Đi
Ca khúc: Phạm Duy
Phổ thơ: 12 Tháng Quân Đi của Phạm Văn Bình

Tháng Giêng xuôi quân ra Huế
Cố Đô hoang vu điêu tàn
Bãi học chiều, em vắng bóng
Tóc thề đã quấn khăn tang
Tháng Hai về trấn ven đô
Chong mắt hỏa châu giữ cầu
Gió thoảng vào hơi rượu mạnh
Qua làn sương ánh đèn mầu

Tháng Năm theo vì sao biếc
Hoa phượng nở quanh sân trường
Ngày xưa những tờ lưu bút
Bây giờ phong thư gói quà
Tháng Sáu anh vẫn miệt mài
Hành quân chưa về thăm em
Đừng khóc, ve sầu mùa Hạ
Xa thì xa, vẫn chưa quên

Sang Thu mưa Ngâu, nước mù bay mau
Ô hay sao ta trong lòng rưng sầu?
Tráng sĩ xưa hề vượt cầu sông ấy
Người đứng đầu sông, người cuối sông này!

Bây giờ còn đâu huyền thoại
Hằng Nga của em bé thơ
Tất cả bầu trời thơ ấu
Ai làm tháng Tám cằn khô
(Trích, 12 Tháng Quân Đi của Phạm Văn Bình)

Bài thơ này nhạc sĩ Phạm Duy đã phổ thành ca khúc gần như nguyên văn với tựa đề "12 Tháng Anh Đi" . Những người lính TQLC / VNCH thì gọi là bản "Hành Trình TQLC"

Bài thơ trên hoàn toàn không lên gân làm anh hùng. Nó cũng không bao giờ làm ra vẻ kiêu bạc thoát phàm. Bài thơ khá dài, theo tôi, một bài thơ trước hết là nó rất phải ... thơ. Nên thơ (poetic) . Thơ thì ra ... thơ.  Vậy thôi. Hùng, bi hay hài thì nó cũng phải nên thơ.

Nó mang một mối cảm hoài

Ngày xưa những tờ lưu bút 
Bây giờ phong thư gói quà 

Nhưng nó không bi thương bạc nhược. Nó có nét hùng của con người khi phải cầm súng chiến đấu

Đừng khóc, ve sầu mùa Hạ 
Xa thì xa, vẫn chưa quên

Người lính cầm súng bảo vệ quê hương, hơn ai hết, họ chứng kiến sự tàn phá trên quê hương VN do kẻ địch đem đến cả bề mặt vật chất lẫn niềm vui tinh thần của mọi người, trước hết là những trẻ thơ.

Bây giờ còn đâu huyền thoại 
Hằng Nga của em bé thơ 
Tất cả bầu trời thơ ấu 
Ai làm tháng Tám cằn khô 

Source: 12 Tháng Quân Đi