Aug 23, 2015

"đở nhẹ" mô hình

Image result for vietnam pavilion 2015
 Vietnam Pavillion, Expo 2015 Milan
Image result for singapore bay garden
Gardens By The Bay, Singapore

                                                             

                                                     

While the Singapore's like a
 helping hands tree to care sky above

 Vienam took copy Singapore  model, but it looks
like construction nails that' s going to ground                                                 


                                                       Dường như VN đã "đở nhẹ" mô hình của Gardens by the Bay Singapore để làm gian hàng Vietnam Pavillion tại Expo 2015 Milan Italy thì phải ? Có điều, VN trong khi "tháo gở tư duy" sáng tạo của người, đã không bao giờ có được sự sáng tạo trong tâm thức. VN đã bắt chước một cách máy móc và chết người . Nếu Gardens by the Bay - Singapore như bàn tay săn sóc, như cánh chim làm đẹp bầu trời thì Vietnam Pavillion Expo 2015 lại như những mũi đinh đóng đi xuống lòng đất ! Sự khác nhau chết người !