Aug 29, 2015

ngựa ô chẳng có kiệu vàng

Mây Lan

Hà Cẩm Tâm - Lý Ngựa Ô
(nhân nghe tin họa sĩ Hà Cẩm Tâm trở bịnh nặng đang nằm viện)chắc giờ này anh chẳng còn nhớ
buổi chiều em ghé thăm anh ở rehab center trên đường jackson,
anh chỉ còn hiu hắt như ngọn đèn trước gió.
Người nghệ sĩ ngang tàng một thời tung hoành như vó ngựa,
cuối đời ôm nỗi buồn của một kẻ cô đơn hơn bất cứ sự cô đơn nào con người có thể ôm nổi ...
mọi thứ như thoáng mây trôi,
phận người như một vệt màu chấm phá của tạo hóa
rồi quên ...nhớ ngày nào anh nổi hứng bất tử rủ ra sân sau nhà ngồi làm người mẫu cho anh vẽ chân dung,
lúc đó tay chưa run, mắt chưa mờ, chân chưa lết, tai chưa điếc
nay tranh còn đó mà người họa sĩ đã lơ mơngựa ơi ngẩng cao đầu tung cao vó hí thật vang
đá vào chín tầng trời mười tầng đất cho mù mịt cõi hồng trần
ngựa ô chẳng có kiệu vàng
phân vân hai ngả: thiên đàng? thế gian?

tháng tám/2015 

Mây Lan