Aug 4, 2015

đất chịu lửaBức tượng

Những nghệ sĩ tài hoa đôi bàn tay và những ánh mắt
Đất tạc tượng vì đơn giản đất thấm nước và đất chịu lửa
Nhưng anh không truyền lửa
Anh nhớ khắc lại nét phương Nam không cuồng lưu
Chỉ là bức tượng bán thân của một người về hưu nghệ sĩ
Cô giáo dạy vẽ 
Phương Nam còn có sông  ngòi nắng mưa biển và lửa
Nhưng anh không truyền lửa
Anh thổi vào những thỏi đất sét linh hồn một bức tượng
Người ngồi đơn lặng cô giáo cũng chưa từng gây lửa
Bức tượng sau cùng còn lưu truyền lẻ loi  một ánh mắt
                                                             
Northwest,  Hè 2015

...........................................................................................
Anh đã thổi vào những thỏi đất sét linh hồn một bức tượng
(Mây Lan,  phóng sự hình ảnh sinh hoạt hội họa điêu khắc
tại Radio Sóng Việt –San Jose chiều cuối tháng 6/2015)

gio-o.com