Aug 24, 2015

they make people fear


Image result for loa phuong
Public news stations were in VN
60 years ago but  are still  present today

Truyền thông chỉ là diện, đánh gãy xương sườn mới là điểm
Image result for dan phong
 The VC's local civil security guys patrol  at night
they have all power needed to control people

Những thứ như quyền lực mềm, báo chí, TV, phát thanh, chỉ là mặt ngoài, chuyện nhỏ. Nếu không có nòng súng lưỡi lê, công an, côn đồ đi kèm thì coi như vứt đi. Bằng cớ, 1000 tờ báo của đảng cũng không ngăn cản nỗi 1 blogger phản kháng. Nhưng côn đồ xông vào nhà tịch thu computer, máy in, máy ảnh, điện thoại, nhà bị thảy phân, việc làm bị cắt, bằng cấp bị tịch thu, bị còng tay tống giam ... xem, bảo đảm cộng đồng xhds "mạng" èo uột ngay .

Tháng trước, có nhà văn từ trong nước nói về đại hội HVN như sau: "ở VN, 1 người xin ra khỏi hội thì có 10 người đang thèm thuồng nhễu nước miếng để trở thành hội viên HNV, thèm như con nít thèm ăn cà rem vậy!"
 Tôi cho rằng nhận xét đó mặc dù mang tính khôi hài nhưng rất đúng. Về mặt thông tin tuyên truyền, VC nhằm 2 phương cách: 1, làm cho con người sợ và 2, cũng làm cho con người ... sướng. Hay nói rõ hơn, chỉ duy nhất có con đường theo VC thì được ... sướng. Chống lại VC thì ... get shocked !