Jul 22, 2015

chẳng mấy ai kinh ngạc
Idaho rock, calm and sunset

Con đường ngoằn ngoèo giữa những núi đá trùng điệp
Một bên là suối nhỏ Grimes Creek chạy theo đá đứng
Mùa Hè nóng những 99 độ F nhưng không rát hắt hanh
Chỉ có đá là đá
Cách thủ phủ Boise Idaho State 45 miles về Đông Bắc
Thị trấn nhỏ bên đường bảng đề lịch sử còn dấu lưu
Là Idaho City
Tôi xem màn kịch ngắn ông già Mike bắn lủng xu tiền
Jake, người đẹp Lucie, thôn nữ Lila và Terry cảnh sát
Chuyện quá khứ kể lại để xem chẳng mấy ai kinh ngạc
Ai cũng biết vậy thôi
Boise lọt thỏm giữa trùng vây núi đá và hoang vu
Boise lặng lẽ những tình nhân dìu nhau quán vắng
Không nói
Một ngày nắng nhưng trời lặn lúc hoàng hôn tuyệt trần

Boise Idaho,  July 2015

.........................................................................................
Idaho City, Tiểu Bang Idaho, một thị trấn lịch sử, nhỏ, 
khoảng 500 dân cư, nhà gỗ cũ kĩ ọp ẹp giữ nguyên 
hình dáng  thời Civil War của nước Mỹ 150 năm trước.