Jul 1, 2015

ngày hạ óng ánh giòn tan
Matsuo Basho  
Hài cú mùa Hạ

The clouds come and go
providing a rest for all
the moon viewers

Mây trời trôi nổi không trung
Che vầng trăng khuất ánh trong bồi hồi
Mây qua nguyệt hé đêm cười
Tĩnh không trở lại cho người xem trăng

The summer grasses
All that remains
Of brave soldiers dreams

Hạ hồng cỏ thật tươi xinh
Biết đâu lẩn khuất sử xanh những ngày
Gọi hồn tử sĩ linh bay
Ru bình yên giấc mộng ngoài thiên thu

Petals of the mountain rose
Fall now and then
To the sound of the waterfall

Trong núi mọc đoá hồng như
Mùa Hạ chiết cánh hoa rơi xuống ngàn
Dường hoa cánh động quan san
Dường nghe thác đổ miên man cuối nguồn

Stillness
the cicada's cry
drills into the rocks

Lặng im tịch mịch vô cùng
Tiếng ve khóc nức trưa buồn mà chi
Rừng nào khua động sầu bi
Buồn nào khắc nhọn vô tri đá mòn

How wild the sea is
and over Sado Island
the River of Heaven

Trùng dương sóng ngọn như muôn
Bềnh bồng đảo vắng mây tuôn chập chùng
Tá Độ ngoài cõi vô chung
Bắc ngang một chiếc Cầu Vồng Thiên Nhai

This old village
not a single house
without persimmon trees

Người về nhắn với năm xưa
Rằng quê ta có hương mùa thôn trang
Ngày Hạ óng ánh giòn tan
Làng cây hồng cẩm cơ man trĩu cành

Northwest,  July 2015
……………………………………………………………………………
-   Matsuo Basho (1644 - 1694) Tùng Vỹ Ba Tiêu 松尾 芭蕉
-    Sado Island Tá Độ Đảo 佐渡島 cách Tokyo  hơn 200 miles về hướng Tây Bắc, hiện nay là đảo du lịch, thuần phác dân cư sống nghề nông và hội lễ truyền thống Nhật Bản.

English translations source:  poemhunter