Jun 13, 2015

nhạc bản hát hay nhất,


Thái Thanh hát nhạc Phạm Duy nhiều nhất, tuy vậy nhạc bản mà TT hát hay nhất, theo tôi, là "Mùa Thu Không Trở Lại" của Phạm Trọng Cầu. Bản này có đoạn ngắn âm giai lên gần 2 bát độ, từ note si (buồn, này) thấp lên đến note sol (lá) cao. Trong giới ca hát, có những trường hợp một ca sĩ giữ độc tôn cho bài hát nào đó lâu dài, không người thay thế. TT và MTKTL nằm trong trường hợp này. Đến hiện tại, chưa nữ ca sĩ nào trình bày MTKTL hay hơn TT. Trường hợp cũng tương tự với Lệ Thanh và nhạc bản "Viễn Du" của Phạm Duy. Bích Chiêu với "Nỗi Lòng" của Nguyễn Văn Khánh. Như Mai và "Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ" của TCS.

Ngày ... em đi
Nghe chơi vơi não nề qua vườn Luxembourg
 Mưa rơi che phố mờ buồn này ai có mua?

Từ ... chia ly
Nghe rơi bao lá vàng ngập giòng nước sông Seine
Mưa rơi trên phím đàn chừng nào cho tôi quên
(Mùa Thu Không Trở Lại - Phạm Trọng Cầu)