Jun 17, 2015

family quotes


 

+ Gia đình nơi anh xuất thân không quan trọng bằng gia đình mà anh sắp sẽ có. Ring Lardner
+ Một việc để ràng buộc chúng ta trong gia đình là cùng chia sẽ óc hài hước. Ralph Fiennes
+ Tôi tìm thấy nơi gia đình sự bí nhiệm và quyến rũ nhất trên đời. Amos Oz
+ Anh phải bảo vệ danh dự mình. Và gia đình mình. Suzanne Vega
+ Người phụ nữ săn sóc gia đình . Nó khiến cho người đàn ông xây dựng và vững vàng. Tom DeLay
+ Một nhà gồm người chồng và người vợ thuỷ chung với đầy tình thương yêu là sự an bài  tuyệt hảo mà  những đứa bé sẽ được nuôi dạy trong tình thương và tính ngay thẳng và nơi đó tinh thần cùng thể chất của chúng được kết hợp. David A. Bednar

+ The family you come from isn't as important as the family you're going to have. Ring Lardner
+ One of the things that binds us as a family is a shared sense of humor. Ralph Fiennes
+ I find the family the most mysterious and fascinating institution in the world. Amos Oz
+ You have to defend your honor. And your family. Suzanne Vega
+ A woman can take care of the family. It takes a man to provide structure, to provide stability. Tom DeLay
+ A home with a loving and loyal husband and wife is the supreme setting in which children can be reared in love and righteousness and in which the spiritual and physical needs of children can be met. David A. Bednar
family biking+  In every conceivable manner, the family is link to our past, bridge to our future. Alex Haley
+ You don't choose your family. They are God's gift to you, as you are to them. Desmond Tutu
+ Family is not an important thing. It's everything. Michael J. Fox
+ Family means no one gets left behind or forgotten. David Ogden Stiers In every conceivable manner, the family is link to our past, bridge to our future. Alex Haley
+ The only rock I know that stays steady, the only institution I know that works, is the family. Lee Iacocca
+ A family is a risky venture, because the greater the love, the greater the loss... That's the trade-off. But I'll take it all. Brad Pitt
+ There is no such thing as fun for the whole family. Jerry Seinfeld
+ Women's natural role is to be a pillar of the family. Grace Kelly
+ You have to defend your honor. And your family. Suzanne Vega