May 4, 2015

người vn là kinh tộc china ?

ha-festival-66


For the Jing people (京族 Jīngzú), there is nothing quite like the sweet sound of song. Rest assured, we’re not talking about warbling karaoke—the three-day Ha, or Changha, Festival, is entirely dedicated to harmonious singing.

Ảnh Thu NhỏThe Jing Minority is a small ethnic group that resides in South China’s Guangxi Province. During the festival, which literally translates as “song” in the local language, people get together to worship their gods and have a nonstop session of song and dance. The celebration can go on for three days and nights. The narratives of the songs are ancient love stories, local legends and tall tales. After all of that singing and dancing, participants need to replenish themselves, so a big, hearty feast is held to cap it off. (Ha Festival)

Image result for chung minh nhan dan TQ trước sau xem VN là một tỉnh (ly khai) của mình. Dân VN miền Bắc là Kinh Tộc - Jing people (京族 Jīngzú) . Kinh Tộc thật ra chỉ là một nhóm người VN sống lâu đời ở TQ, tỉnh Quảng Tây, vùng biên giới VN và TQ. Ngày nay họ được xếp vào nhóm sắc tộc thiểu số của TQ . The Jing Minority is a small ethnic group that resides in South China’s Guangxi Province. Tuy nhiên, vấn đề đáng nói ở đây, là không biết từ lúc nào, trên giấy chứng minh nhân dân của tất cả người VN đều ghi dân tộc: Kinh. Không phải tự nhiên mà hầu hết các hợp đồng kinh tế VC đều cử người qua ký kết với cấp tỉnh của TQ . Lãnh đạo TQ không cần dấu diếm gọi VN là đứa con hoang trở về đất mẹ.

Quý vị nên nhớ, khác với quan hệ ngoại giao của thế giới, quan hệ TC và VC là quan hệ bất thành văn. Một thứ luật ngầm. Nếu từng sống ở VN và có sinh hoạt, làm ăn, hay học hành, quý vị sẽ hiểu chuyện này. Tất cả sinh hoạt trong xã hội là sự hiểu ngầm. Nghị quyết đứng trên luật. Chỉ đạo đảng uỷ đứng ngoài mọi làm ăn ký kết. Chỉ thị miệng của uỷ viên đảng chính là lệnh. Do vậy, nếu quý vị chỉ nhìn và căn cứ vào bề ngoài hay giấy tờ thông thường thì chẳng bao giờ quý vị truy tầm được sự thật.

Bề ngoài TQ&VN không hề có liên minh quân sự nào được ký kết. Và người ta cứ căn cứ vào đó và cho rằng (hay hy vọng) VC đu dây giữa Mỹ và Tàu bla bla bla. Mọi người quên luật ngầm của 2 nhà nước CS chung màu cờ sắc áo, chung biên giới và có thể chung luôn dân tộc, văn hoá, giáo dục.

.....................................................................
京族,中国人口较少的民族之一。历史上自称“京”,他称“越”。1958年定名为京族。
Kinh Tộc, là một dân tộc thiểu số của TQ. Lịch sử lâu đời gọi là "Kinh", (dân VN) gọi là "Việt". Năm 1958 (chính phủ TQ) quyết định tên gọi là Kinh Tộc.
Source:  京族