May 12, 2015

hài cú tháng nămMasaoka Shiki

Hài Cú  tháng Năm

May rain
falls as if falling
into a sleep

Tháng Năm tình ngủ say mơ
Ngoài hiên mưa nhỏ hạt tơ phấn vàng
Mưa rơi rắc xuống đêm hàng
Vào trong giấc ngủ mơ màng ướt mưa

Stillness
fireflies are glowing over
deep water

Đêm dài dứt hạt song thưa
Ngoài sân đôi đóm thẩn thơ hiệu đèn
Nhánh bần gie đậu bờ ven
Dòng kinh nước lặng in len dấu ngà

A dog howling
Sound of footsteps
Longer night

Chó mông ngồi hú trăng tà
Người lang thang bước giang hà nửa đêm
Tiếng buồn  gõ nhịp cầu lim
Thanh âm lắng mãi dài thêm canh trường

Lotus leaves in the pond
Ride on water
Rain in June

Hôm sau sen tụ bên đường
Lá sen gió đẩy như thuyền trôi xa
Mặt hồ sóng gợn liên ba
Ngày mưa tháng Sáu hôm qua cuối mùa

Moon at twilight
A cluster of petals falling
from the cherry tree

Hoàng hôn có tiếng nô đùa
Viền trăng lá hái thêu thùa sơn trang
Cánh đào rụng xuống chao nghiêng
Cây đào hoa đứng chanh vanh mé đình

Weary of reading
I go out into a field
A hazy field

Chán chường đọc sách vô minh
Ngày sương mù  ẩn lung linh ánh vàng
Thì thôi hỏi trúc bên đàng
Áo xanh hạc nội mây ngàn làm chi

Masaoka Shiki 正岡 子規 Chính Cương Tử Quy (1867 – 1902),

Northwest May 2015
Lý Ốc BR phiên dịch sang thơ lục bát
English translations from source:  poemhunter