May 5, 2015

cái lu bể nát Nơi Ẩn Nấp Cuối Cùng (1987)
Nguyễn Phước, sơn dầu trên canvas 

Bức tranh đẹp nhưng buồn. Người thiếu phụ ngồi thu lu ôm con. Mắt mẹ buồn, bàn tay nắm chéo khăn như ngại ngần, tự vê. Tay em bé đặt lên ngực mẹ, mắt dường như đượm một chút sợ hãi. “Nơi Ẩn Nấp Cuối Cùng” rồi cũng bể nát. Không phải do chiến tranh. Hoàn toàn không có bom rơi đạn nổ. Cái lu cũng chẳng phải là vật gì to lớn quý báu. Cái lu chỉ là một vật cần thiết rất bình thường: chứa nước uống để sống. Bức tranh còn có một bố cục kỳ lạ và độc đáo. 2 cánh tay người mẹ, đứa bé và bàn chân của người mẹ giống nghư hình chữ S bản đồ VN. Cái lu thật bình dị tầm thường chứa nguồn sống, tại sao cái lu bể nát ?