Apr 9, 2015

tội thù hận (tt)


 The hate crimes measure was included in the national defense authorization act that President Obama signed into law on Wednesday.
  Obama Signs Hate Crimes Bill

Hate Crime: tội thù ghét, thù hận

Hate crime is the violence of intolerance and bigotry, intended to hurt and intimidate someone because of their race, ethnicity, national origin, religious, sexual orientation, or disability. The purveyors of hate use explosives, arson, weapons, vandalism, physical violence, and verbal threats of violence to instill fear in their victims, leaving them vulnerable to more attacks and feeling alienated, helpless, suspicious and fearful.(Trích, định nghĩa của trang web Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ)

Dường như trên phương tiện truyền thông của VN trong nước (và ngoài nước) hiểu về “tội thù hận” không đúng. Tôi xin dẫn chứng một định nghĩa về tội nầy từ BTP của Hoa Kỳ để tham khảo. Như quý vị thấy, gọi là một tội danh về lòng hận thù phải đủ các yếu tố như: nạn nhân phải bị tổn hại về vật chất, thân thể và tinh thần do bị tấn công vì lòng thù ghét bởi các lý do màu da, sắc tộc, quốc gia, tín ngưỡng, phái tính hay là sự tàn tật.

Từ đó suy ra, thí dụ, một cuộc mít tinh chống đối tờ báo X tại Mỹ thân cộng chẳng hạn thì KHÔNG thể gọi đó là lòng thù hận được. Vì toà báo không hề bị tấn công gây tổn hại vật chất hay nhân sự của họ gì cả, vì lý do nào đó. Cũng vậy, một bài báo một cuốn sách viết về CSVN thì cũng không thể gọi là sự thù hận. Vì nó cũng không gây thiệt hại vào con người và phương tiện vật chất của đảng CSVN.

Vì vậy, không chừng những hành vi tịch thu vật dụng cá nhân, đánh đập, đe doạ, tịch thu bằng cấp, cắt việc làm, thảy phân vào nhà, đe doạ khủng bố tinh thần con người v.v… ở VN do bất đồng chính kiến hay tín ngưỡng, lại chính là các yếu tố đầy đủ của “tội thù ghét, thù hận”!

Dĩ nhiên, tôi dẫn chứng định nghĩa nầy trong phạm vi người gốc Việt sinh hoạt tại Hoa Kỳ để tham khảo. Có thể người VN trong nước họ có một cái “khung” qui định về phản động hoàn toàn khác.

Source:  Hate Crime