Apr 29, 2015

unity thống nhất, hoà hợp , vc, là toàn trị

Unity
    noun uni·ty \ˈyü-nə-tē\
1a :  the quality or state of not being multiple :  oneness
b (1) :  a definite amount taken as one or for which 1 is made to stand in calculation <in a table of natural sines the radius of the circle is regarded as unity> (2) :  identity element
2a :  a condition of harmony :  accord
b :  continuity without deviation or change (as in purpose or action)
3a :  the quality or state of being made one :  unification
b :  a combination or ordering of parts in a literary or artistic production that constitutes a whole or promotes an undivided total effect; also :  the resulting singleness of effect or symmetry and consistency of style and character
(Merriam-Webster)

1: nghĩa là hợp nhất  oneness,  (sự việc vấn đề)
2: là hoà hợp harmony, (cộng đồng, tình cảm, ý nghĩ)
3: thống nhất unification, (quốc gia lãnh thổ)

 Tình yêu, hoà bình, công lý, sự thật là các giá trị lớn phổ quát đương nhiên đúng và cần thiết cho con người. Còn thống nhất ? Thống nhất chỉ là sự gom lại, xoá đi ranh giới của sự vật và sự việc. Thống nhất chưa phải là giá trị đương nhiên đúng. Trong thực tế, nếu cần, người ta càng nên chia ra thay gì tụ lại. Một gia đình gồm cha mẹ và 4 đứa con thì đoàn tụ thống nhất nhau dưới mái ấm nhưng đến khi 4 đứa con dã lớn khôn, có nghề nghiệp, có gia đình riêng thì có cần "thống nhất " nữa không ? Không chừng bấy giờ sự xúm xít quần tụ bên nhau lại là một ... tai hoạ. Ngay một quốc gia cũng vậy, nếu điều kiện quốc gia anh lớn, rộng, hoặc phức tạp về sắc dân, về thói quen, văn hoá, tín ngưỡng v.v... thì anh cũng rất nên phân quyền, tản quyền, phân vùng để dễ sinh hoạt cho dân chúng hơn. Mỹ có chế độ LIÊN BANG là vì thế. Chứ bây giờ mà ông TT Mỹ cứ độc tôn "trung ương" như Thái Sơn Bắc Đẩu thì Mỹ đâu còn gì văn minh tiến bộ nữa.


Image result for pickpocketingVC luôn ca ngợi thống nhất, nhưng VC trong thực tế chỉ chú ý mặt toàn trị của đảng. Cũng như mặt tự tung tự tác đào xới, thu gom, phá hoại từ Nam tới Bắc. Thống nhất của VC là như vậy. Unity vừa có nghĩa thống nhất vừa có nghĩa hoà hợp. Đó là lý do vì sao VC rất khoái "thống nhất và hoà hợp". Để làm gì ? Để dễ ăn cắp và ăn cướp. Gia đình anh, tôi tự tiện vào ra thoải mái thì tôi mới dễ ... khoắng.

Thật ra, về mặt lãnh thổ, khi anh đề cao thống nhất, mặc nhiên anh bắt buộc phải bảo vệ nó. VC đề cao thống nhất trong cai trị thôi, còn khi đụng đến chủ quyền thống nhất thì VC sẽ để cho dân chúng tuỳ tiện tranh ... cãi . Còn tướng tá VC, chủ tịch, bí thư thì ... né . Ngu sao thống nhất vụ nầy ! Cái khốn nạn của VN thống nhất với VC là chổ đó !