Apr 21, 2015

đoàn lữ hành không cặp đôi
When you look into an abyss, the abyss also looks into you 
(Friedrich Nietzsche)

Tháng Tư   Coal Creek Parkway

Buổi sáng mưa nhỏ và nắng ở Coal Creek Parkway
Rừng cây thẳng đứng lá xanh non mởn màu biếc
Rừng im vắng nhưng dường như rừng có tiếng gọi
Ẩn mật thì thầm
Đoàn lữ hành không cặp đôi, sóng bước nhanh đơn lẻ
Họ đi về vùng nắng  trên chiếc cầu ngang phía trước
Ở chổ ngả rẽ tôi đứng lại một mình với cái hốc sâu
Tháng Tư nhìn xuống đen đúa sâu thẳm và mất hút
Để làm gì
Tôi dợm bước, phía trước là đoàn lữ hành nắng đợi
Ngày mùa xuân con suối nhỏ Coal Creek Park Trail
Tháng Tư không chừng cái hốc đen cũng đang nhìn

Northwest April Spring 2015