Apr 28, 2015

nhưng mà nó làm cái gì ở đó?
A Book Full Of Pictures
Charles Simic

Father studied theology through the mail
And this was exam time.
Mother knitted. I sat quietly with a book
Full of pictures. Night fell.
My hands grew cold touching the faces
Of dead kings and queens.

There was a black raincoat
in the upstairs bedroom
Swaying from the ceiling,
But what was it doing there?
Mother's long needles made quick crosses.
They were black
Like the inside of my head just then.

The pages I turned sounded like wings.
"The soul is a bird," he once said.
In my book full of pictures
A battle raged: lances and swords
Made a kind of wintry forest
With my heart spiked and bleeding in its branches.

Charles Simic

Image result for harry potter picture book

Sách Truyện Tranh

Ba học bài vở tôn giáo gởi qua mail
Giờ đây là thời điểm làm bài thi.
Mẹ đan. Tôi ngồi xem im lặng với quyển sách
Truyện tranh. Màn đêm buông xuống.
Đôi bàn tay tôi lạnh sờ lên khuôn mặt
Của những ông hoàng bà chúa đã qua đời.

Có một cái áo đi mưa màu đen
Trong căn phòng ngủ trên lầu
 Bay phơ phất ngang trần nhà,
Nhưng mà nó làm cái gì ở đó?
Đôi mũi kim đan của mẹ đi thoăn thoắt.
Toàn màu đen
Như ý tưởng trong đầu tôi lúc bấy giờ.

Tôi lật những trang sách như tiếng chim đập cánh.
"Linh hồn là chim," có lần ba nói.
Trong quyển truyện tranh của tôi
Một trận thư hùng dữ tợn: giáo và gươm
Khiến  khu rừng đầy sắc ám thê lương
Với trái tim tôi xuyên lủng và máu nhuộm cây rừng.

Lý Ốc  phiên dịch