Apr 15, 2015

don quixote


Click Tube box to have the video

"Don Quixote has inspired many artists in different fields. It is considered mainly to be a comedy. However, woven into the tale is a lot of Spain's history. Don Quixote's name even penned a type of psychosis. In fact, anyone who has had experience with the mentally ill may find it difficult to regard Don Quixote as a comedy. After all, he was not totally harmless.
Image result for don quixote"A man attacked a driver because he believed he was abducting a woman, who was traveling in another car on the same road. After injuring the driver, the suspect's accomplice then forced the driver to remove his clothes and give them to him"--if this was reported on the news, we would probably be horrified. Here was an innocent person, just going about his business, who had no connection to the other people who were on the same road--and he gets attacked by a madman whose delusions cause him to believe a different reality."
Don Quixote)

Thật ra nổ, nếu biết cách, cũng phát triển thành tác phẩm văn nghệ được. Don Quixote của Miguel de Cervantes là gì ? Là nổ . Anh chàng hiệp sĩ đánh nhau với cái cối xay lúa, lúc nào cũng tự xem mình là anh hùng dũng sĩ mang lại công lý cho toàn  xã hội. Nam Hoa Kinh của Trang Tử là gì ? Là nổ. NHK là thể loại ngụ ngôn, lộng ngôn có lẽ là đầu tiên của nhân loại. Trang Tử viết về cây Xuân thọ mấy chục ngàn tuổi, về con cá Côn khổng lồ sớm ở biển Nam, chiều đã lội về biển Bắc như chơi. Tuy nhiên, đó là mấy tác phẩm văn chương nghệ thuật thuộc loại vĩ đại của thế giới. Người Việt trong văn học cũng nổ, nhưng tầm mức của VN không lớn. Loay hoay chỉ để chọc cười và chửi xéo nhau. Như câu chuyện tiếu lâm sau:

2 anh nói dóc trạng gặp nhau:
- Làng tao có con trâu to khủng khiếp, nó đứng đầu làng thì nghễnh cổ đến tận cuối làng để ăn sạch một mẫu ruộng lúa đấy !
- Chả nhằm gì, làng tao có cây đa to cao vút tầng trời, chim làm tổ trên ngọn, nhỡ làm rớt cái trứng, rơi từ ngọn đến lưng chừng đã nở ra con, cao thế đấy !
- Mầy chỉ nói khoác, làm gì có cây cao to đến thế !
- Thì cây đa to thế thì mới nọc được cổ con trâu của mầy !