Mar 30, 2015

trời làm cho mưa bay giăng giăngTám Điệp Khúc
Sáng tác: Anh Việt Thu
Ca sĩ: Băng Châu, Sơn Tuyền, Huyền Trang, Hà Ngọc Quyên

Trời làm cho mưa bay giăng giăng mây tím dệt thành sầu
Bàn tay năm ngón mưa sa dìu anh trong tiếng thở
Đưa tiễn anh đi vào đời mẹ Việt Nam ơi! Hai mươi năm ngăn lối rẽ đường về

Trời làm cho mưa bay giăng giăng mây tím dệt thành sầu
Bàn tay đón gió muôn phương bàn tay đan gối mộng
Đưa tiễn anh đi vào đời mẹ Việt Nam ơi! Hai mươi năm ngăn lối rẽ đường về

Tiếng hát hát trên môi
Giấc ngủ ngủ trong nôi
Một đàn, đàn chim nhỏ bay khắp trời Việt Nam mến yêu
Ôi tiếng chim muông gọi đàn
Mẹ Việt Nam ơi! Con xin dâng xin hiến trọn cả đời

Trời làm cho mưa bay giăng giăng mây tím dệt thành sầu
Nằm nghe tiếng hát đu đưa dìu anh trong giấc ngủ
Ôi tiếng ru ngọt ngào mẹ Việt Nam ơi ! Ai chia ly tan tác cả ngàn đời

Trời làm cho mưa bay giăng giăng mây tím dệt thành sầu
Từng đêm ấp ủ trong tim từng đêm khe khẽ gọi
Anh nhớ thương em từng giờ mẹ Việt Nam ơi! Ai chia ly tan tác cả ngàn đời

Tiếng hát hát trên môi
Giấc ngủ ngủ trong nôi
Một đàn, đàn chim nhỏ bay khắp trời Việt Nam mến yêu
Ôi tiếng chim muông gọi đàn
Mẹ Việt Nam ơi! Con xin dâng xin hiến trọn cả đời

Trời làm cho mưa bay giăng giăng mây tím dệt thành sầu
Trùng dương sóng nước bao la trùng dương vang tiếng gọi
Ôi sóng thiêng em về Trời mẹ Việt Nam ơi! con xin ghi xin khắc nguyện lời thề

Trời làm cho mưa bay giăng giăng mây tím dệt thành sầu
Rừng thiêng lá đổ âm u rừng thiêng vang tiếng gọi
Ôi núi thiêng em về nguồn mẹ Việt Nam ơi ! con xin ghi xin khắc nguyện lời thề

Tiếng hát hát trên môi
Giấc ngủ ngủ trong nôi
Một đàn, đàn chim nhỏ bay khắp trời Việt Nam mến yêu
Ôi tiếng chim muông gọi đàn
Mẹ Việt Nam ơi! Con xin dâng xin hiến trọn cả đời