Mar 11, 2015

riêng và côngBà Hillary Clinton cho biết trong lúc còn giữ chức Ngoại trưởng Mỹ bà đã dùng tài khoản email cá nhân cho việc công bởi vì làm như thế là tiện lợi và khi đó bà không nghĩ là trái với qui định. Các bộ trưởng ngoại giao trước bà cũng từng gởi email từ tài khoản cá nhân, nhưng các khuyến nghị của Bộ Ngoại giao đã làm thay đổi chuyện đó.

Bà Clinton cho biết hầu hết email mà bà gởi cho nhân viên chính phủ là gởi tới địa chỉ email chính phủ của họ, và điều đó có nghĩa là những email đó được lưu giữ ngay trong hệ thống dữ liệu của chính phủ. Bà cũng cho biết bà đã nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của Bộ Ngoại giao là các cựu ngoại trưởng phải nộp cho chính phủ những email có liên hệ tới công việc từ những tài khoản email cá nhân.

Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Jen Psaki xác nhận là chính phủ sẽ xem xét 55.000 trang email liên quan tới việc công của bà Clinton để bảo đảo là các tiêu chuẩn đã được tuân thủ. Bà Psaki nói rằng việc duyệt xét sẽ mất vài tháng và sau đó những email này sẽ được công bố.

"Việc công bố sẽ được thực hiện trên một trang web công chúng có thể truy cập. Tôi sẽ có thêm thông tin về việc này trong nay mai. Trong 55.000 trang đó, có khoảng 300 email đã được nộp cho ủy ban đặc biệt mà chúng tôi sẽ duyệt xét riêng và công bố sớm hơn. Những email đó cũng sẽ được duyệt xét và công bố."