Mar 4, 2015

public figures

Image result for obama
Mr. Obama, a public servant
Public figures, celebrities, public servants
Người của công chúng, người nổi danh, công bộc

Công bộc là người làm việc trong chính quyền, được trả lương để phục vụ công chúng. Còn người nổi danh thường thường qua hệ thống truyền thông báo chí, họ được biết đến vì công việc của họ, hầu hết là họ làm việc trong lĩnh vực tự do, không ai trả lương để họ được nổi tiếng. Nhân vật của công chúng chỉ đơn giản là người được công chúng đông đảo biết đến.

 Singer Madonna, a celebrity
Ông Obama là công bộc, ca sĩ Madonna là celebrity – một người nổi tiếng. Công bộc có thể nổi tiếng, còn người nổi tiếng không hẳn là công bộc. Ông Obama hẳn nhiên là có quyền lực, còn Madonna tôi không chắc là cô có quyền lực hay không (?)

Phân bịêt những thuật ngữ này rất quan trọng, vì nó dẫn đến nhiều chuyện khác. Nhất là trong phạm vi của người Việt. Tôi nghe có người nói đại khái: “Phạm Duy là người của công chúng, nên sự phê phán hành vi, đời tư của PD là đương nhiên, vì ông ta phải có trách nhiệm với công chúng”. Đúng PD là một public figure, hình ảnh của công chúng. Vì ông ta là nhạc sĩ nổi tiếng, a celebrity. Ông ta không phải là một công bộc, public servant. Ông ta không có trách nhiệm trừ gian diệt bạo hay gánh vác chuyện giang san như lãnh tụ quốc gia. PD viết nhạc kiếm sống thì cũng không khác ông thợ mộc đóng bàn ghế đem bán. Một cái nghề, thế thôi.