Mar 25, 2015

khổng giáo ở một vài nước
Người ta nói tinh thần kỷ cương Khổng Giáo hay Nho Giáo vẫn còn hiện diện ở mấy nước. TQ, VN, Đài Loan, Hong Kong, Nhật Bản, Nam Bắc Hàn, và Singapore. Tuy vậy, mỗi nước có một lối "vận dụng" khác nhau . Ở Nhật và Nam Hàn là tính  kỷ luật, trọng danh dự và chịu khó. Ở Đài Loan, Singapore, Hong Kong (trước 97) là tính cần cù, hợp tác, nhạy bén trong doanh thương. TQ đề cao kỷ cương quân thần, trung thành.

VN dường như là yếu nhất. Yếu trước tiên là mặt văn học. Người Việt gần như đoạn lìa với thứ chữ Nho thời xưa, ngày nay là chữ Hán chữ TQ. Từ đây, người Việt hiện nay khá lúng túng về mặt phát triển ngôn ngữ vì sự hụt hẫng chữ gốc. Và, mặt khác, VNCS lại lệ thuộc TQ quá nặng. Thành ra, vấn đề văn hoá truyền thống của VN rất trở ngại và có khi gần như bế tắc.

Trong khi đó, tôi nói thí dụ, như sách vở về Nho Văn của người Đài Loan hay Nhật và Đại Hàn chẳng hạn, họ in ấn rất đẹp. Chẳng những đẹp, nó còn phát triển rất cao so với học thuật về Khổng Giáo của TQ. Tôi thường vào nhà sách của người Nhật, Đại Hàn và Đài Loan và nhận thấy. Điều nầy rất quan trọng, nói nôm na, người TQ khó mà đồng hoá được mấy nước nầy. Vì sao ? Vì ngay Nho Văn, họ đã nghiên cứu thâm sâu hơn TQ rất nhiều. Nói trắng ra, tôi thấy, nếu có cốp thì TQ "cốp" của họ chứ họ không cần học theo TQ !