Feb 25, 2015

quốc sư = thầy ... nắc nước

  Wuấc xư Vũ Khiêu dzà wa hậu VN

                                                                

- Nghe nói tía là quốc sư hả tía ?
- Đích thị là tao !
- Là sao hả tía ?
- Quốc là nước, sư là thầy, mầy hỉu chưa ?
- Ừa tui hỉu rùi !
- Mầy hỉu nàm thao ?
- Thì tía là ông thầy ... nắc nước phải dzậy chưa !
..................................................................

Con nít hát: ông dzà đ. dâu
Ở xóm trên có.... ông dzà... cái mà... đ. dâu....
Hỏi... cái xướn hông, ổng lại lắc đầu...
Cực chẳng đã mới đè... cái mà... đ. dâu, chớ xướn ích dzì đâu... đó... cháu ơi!

Source:  danlambao