Feb 2, 2015

và đám mây tụ xây dáng hình
Poems: Edgar Allan Poe
Translation: Black Raccoon

Alone

From childhood's hour I have not been
As others were; I have not seen
As others saw; I could not bring
My passions from a common spring.
From the same source I have not taken
My sorrow; I could not awaken
My heart to joy at the same tone;
And all I loved, I loved alone.
Then- in my childhood, in the dawn
Of a most stormy life- was drawn
From every depth of good and ill
The mystery which binds me still:
From the torrent, or the fountain,
From the red cliff of the mountain,
From the sun that round me rolled
In its autumn tint of gold,
From the lightning in the sky
As it passed me flying by,
From the thunder and the storm,
And the cloud that took the form
(When the rest of Heaven was blue)
Of a demon in my view.  Một mình

Từ thuở bé thơ tôi đã chẳng sống  như
Những bé thơ khác; Tôi chẳng xem như
Những em bé khác; Tôi chẳng thể cưu mang
Niềm say mê thương yêu từ nguồn suối chung.
Từ duyên do thường  tôi chẳng nhuốm
Buồn; Tôi không bật dậy tưng bừng
Tim reo vui giống người tấu khúc hoan ca;
Và tất cả tôi yêu, tôi chỉ yêu thương một mình.
Rồi - ấu thơ tôi, trong buổi rạng đông
Của một ngày mưa gió nhất đời - được kéo ra
Từ chổ sâu thẳm mỗi hạnh phúc hay đớn đau
Sự bí ẩn buộc tôi nín lặng:
Từ dòng nước xiết, hay suối hiền,
Từ vách núi chênh vênh ráng đỏ,
Từ ánh mặt trời vây quanh  tôi lăn tròn
Vào sắc màu mùa thu đất trời vàng óng,
Từ ánh chớp giữa không trung
Khi nó chớp loé bay ngang qua tôi,
Từ tiếng gầm xé và cơn gió bão,
Và đám mây  tụ  xây dáng hình
(Trong khi cả bầu trời  thẳm xanh)
Một con ma trong tia nhìn của tôi.