Feb 11, 2015

my words the music of a dream


Poems: Edgar Allan Poe
Translations: Black Raccoon

Serenade

So sweet the hour, so calm the time,
I feel it more than half a crime,
When Nature sleeps and stars are mute,
To mar the silence ev'n with lute.
At rest on ocean's brilliant dyes
An image of Elysium lies:
Seven Pleiades entranced in Heaven,
Form in the deep another seven:
Endymion nodding from above
Sees in the sea a second love.
Within the valleys dim and brown,
And on the spectral mountain's crown,
The wearied light is dying down,
And earth, and stars, and sea, and sky
Are redolent of sleep, as I
Am redolent of thee and thine
Enthralling love, my Adeline.
But list, O list,- so soft and low
Thy lover's voice tonight shall flow,
That, scarce awake, thy soul shall deem
My words the music of a dream.
Thus, while no single sound too rude
Upon thy slumber shall intrude,
Our thoughts, our souls- O God above!
In every deed shall mingle, love.

Dạ Khúc

Giây phút mật ngọt, thời gian im lắng,
Tôi cảm thấy thật sai lầm,
Khi Thiên Nhiên và những vì sao đang ngủ,
Làm hỏng đêm tĩnh yên bằng tiếng đàn lute.
Nằm ngơi trên mặt biển sáng lấp lánh
Ánh hình của Lạc Cảnh:
Bảy kiều nữ Pleiades bay vào Thiên Giới,
Hình thành sâu thẳm của bảy vì sao khác:
Chàng Endymion nằm  nghiêng đầu phía trên
Gặp giữa trùng khơi một tình yêu thứ nhì.
Trong khoảng những thung lũng mờ và nâu,
Và vừng quang phổ trên đầu núi,
Ánh sáng mệt  mỏi chết lịm dần,
Và địa cầu, và tinh tú, biển, và bầu trời
Trong giấc ngủ  nhớ, như  tôi
Nhớ về em và  mối tình
Huyền ẩn của em yêu, Adeline.
Lắng nghe, hảy lắng nghe, - êm ái và từ tại
Giọng người tình em đêm nay như rót,
Đó, hiếm hoi tỉnh thức, em nên biết rằng
Những lời của  tôi là âm nhạc của giấc mơ.
Vì thế, không một thanh âm bất nhã
Phạm vào giấc ngủ của em,
Ý tình của chúng ta - Có Trời chứng minh!
Trong mỗi hành vi phải hoà lẫn, thương yêu.

..............................................................
 Greek Mythology
* Seven Pleiades: 7 chị em, cha mẹ của các nàng  là  thần Atlas, người khổng lồ nâng giữ bầu trời, và nữ thần Pleione, nữ thần hải dương xanh.
* Endymion: Chàng chăn cừu người yêu của  nữ thần mặt trăng Selene. Endymion là người trần gian chỉ được Zeus cho bất tử trong giấc ngủ vĩnh viễn, mỗi đêm Selene lại hiện đến để hôn Endymion trong khi ngủ.