Feb 12, 2015

vạt đàn tranh đưa võng tiếng trời


 

Con Mở Cửa Ngày Đầu Tháng Chạp

Con mở cửa ngày đầu tháng Chạp
Vạt đàn tranh đưa võng tiếng trời
Rạ ôm ruộng húp bầu đất cạn
Buổi chợ chiều lấp lửng khô ran

Chiếc áo trắng mài nước sông mấy bận
Cái quần con nhảy cò  chập co chân
Lập đông đáo đầu hè cục cựa
Cục vôi thừa lấp xấp ô quan

Con mở cửa ngày đầu tháng Chạp
Một màu xanh rớt xuống vỡ giữa hồ
Con bói cá lao đi cùng bí mật
Rêu xanh buồn nằm khóc bạn tồ ô

Con mở cửa ngày đầu tháng Chạp
Rèm vô ngôn ẩn hiện chân không
Trái mù u hẹn hò vạn hạnh
Cây tầm vông cắc cớ giận Ông Trời

Trangđài Glasssey-Trầnguyễn

From:  gio-o.com