Jan 15, 2015

văn học tắc tị vc


Văn học miền Nam là văn học Việt Nam

"Xin được kết luận: Văn học miền Nam là văn học Việt Nam. Vì nó không những phát triển theo chiều hướng riêng của nó, mà còn bảo lưu văn học cổ điển, văn học tiền chiến, những tác phẩm văn học khác trước 1954 cũng như các tác phẩm của Nhân Văn Giai Phẩm!" (Nhà văn Trần Doãn Nho)

"Nói tóm lại, trong văn học miền Nam, có một sự liên tục tiếp nối của những chặng đường văn học, những truyền thống văn chương. Cái đài hoa tốt đẹp kia đã không hề bị đứt cuống." (Nhà văn Bùi Vĩnh Phúc)

Nghĩa là văn học miền Nam là văn học Việt Nam. Tôi gọi là văn học VNCH. Ít người để ý   khía cạnh này vì nó thật hiển nhiên. Sự hiển nhiên một cách tự nhiên. Như nhìn vào gương mặt người con thì biết được cha mẹ. Chuyện tự nhiên không cần thắc mắc. Mặc dù tờ khai sanh có thể bị rách làm đôi.   Cũng chẳng sao.

   văn học tắc tị vc
Câu hỏi đặt ra cho những ai thích "khôi phục" lại văn học VNCH để kíu bồ văn học VC tắc tị là : Có cần thiết không ? Theo tôi là không cần. Vì lẽ, văn học VNCH   cũng là văn học VN thì nó không đơn độc. Nó không phải là cái gì lìa đoạn . Nó chỉ tiếp nối.

Anh, văn học VC, anh cũng có thể tiếp nối với truyền thống văn học VN có trước văn học VNCH chứ. Cần gì phải nhờ ai chi viện. Nhưng, thực tế, anh có tiếp nối với  VN được hay không?
  Không, tại sao?

damau.org 1 damau.org 2