Jan 25, 2015

us & india

                                     
                                                                     
       


Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa đến New Delhi để bắt đầu chuyến thăm ba ngày và ông sẽ trở thành nhà lãnh đạo Mỹ đầu tiên tham dự lễ Ngày Cộng hòa của Ấn Ðộ.
Thủ tướng Ấn Ðộ Narendra Modi đã chứng tỏ sự quan trọng của chuyến thăm này bằng việc bỏ qua nghi thức ngoại giao để đích thân đón nhà lãnh đạo Mỹ tại phi trường bằng một cái ôm choàng nồng nhiệt. (VOAnews Vietnamese)