Jan 20, 2015

trong miền che bóng núi


The Narrow Road to the Deep North - Yosa Buson
 Yosa Buson painting

Hài Cú Dữ Tạ Vu Thôn

Old well
a fish leaps
dark sound

Cúi nhìn xuống giếng xưa
Nghe âm thanh vọng lắng
Tiếng cá con vẫy vùng

The short night
on the outskirts of the village
a small shop opening

Ngắn đêm mùa Hạ Chí
Ngoại ô  thắp  ánh vàng
Tiệm nhà ai mở khuya

My arm for a pillow
I really like myself
under the hazy moon

Làm gối đầu cánh tay
Ta ngủ giấc say mù
Ánh trăng treo mờ mịt

Ploughing the land
not even a bird singing
in the mountain's shadow

Đất nâu cày luống vỡ
Ơ chẳng nghe muông cầm
Trong  miền che bóng núi

Not quite dark yet
and the stars shining
Yosa Buson painting 
above the withered fields

Hoàng hôn chưa nhuộm màu
Sao thưa thắp đồng hoang
Ngày vừa thôi hết nắng

Before the white chrysanthemum
the scissors hesitate
a moment

Một bông hoa cúc trắng
Đắn đo người đang tay
Trong thoáng giây bồi hồi

Yosa Buson 與謝 蕪村 Dữ Tạ Vu Thôn (1716 - 1784)
Translated by Robert Hass
Black Raccoon phiên dịch sang Việt văn