Jan 3, 2015

trời mưa lâm râm ướt dầm bông sói
Lý Con Sáo Bạc Liêu
Phan Ni Tấn

Rồi thì sáo cũng sang sông
Bỏ trong dĩ vãng tấm lòng mồ côi
Bạc Liêu cùng với qua ngùi
Nhớ thương em bậu khóc mùi một phen

À ơi à à ơi
Trời mưa lâm râm ướt dầm bông sói
Bậu đi lấy chồng sao chẳng nói qua hay
Trách chi câu thề khi nào Cầu Quay quay nó hết quay
Thì qua với bậu mới đứt dây cang thường

Mà nay con sáo sang sông
Sáo sang sông rộng theo người dưng về xứ xa
Rồi thì sáo cũng bay xa
Bỏ trên bến nước tiếng ca buồn hiu

Vàng trôi chẳng tiếc chi nhiều
Tiếc thương em bậu chín chiều ruột dau
À ơi à à ơi
Trời mưa lâm râm ướt dầm bông sói
Bậu di lấy chồng sao chẳng nói qua hay!
Gió đưa con  sầu lên bờ bù non bù nước khóc than

Vì chưn lẻ bạn mới ốm o cung đàn
Tình bậu không muốn mang
Gió lay bông tràm đêm nằm nghe sầu thắt lá gan

 Ai đưa cái kìa con sáo sang sông
Để cho cái kìa con sáo sổ lồng bay xa