Jan 25, 2015

lốc cốc leng keng


Phải Em Lý Ngựa ÔLốc cốc leng keng lục lạc đồng đen dây cương nhuộm thắm
Có phải em là em là lý ngựa ô có phải em là em là, là lý ngựa ô
Thấp thoáng tung bay bụi mịt mù xa theo em ngàn dặm
Anh vẫn mong chờ em là lý ngựa ô anh vẫn mong chờ em là lý ngựa ô

Ngựa ô ô nhớ thuở yêu nhau tay anh cầm cán
Thắng nhẹ lấy yên cương ta chở nhau đi
Mà naỵ chẳng cần lấy yên cương
Em bỏ ra đi bỏ lại thưở dinh xưa đang buồn dứng trông theo

Lốc cốc leng keng lục lạc buồn hiu dây cương tuột lõng
Có phải em là em là lý ngựa ô có phải em là em là lý ngựa ô
Nhớ quá yên cương Bóng ngựa dừng xa
Chân mây mờ mịt ném bỏ ưu phiền em là là lý ngựa ô
Nhớ mãi trong lòng em là lý ngựa ô

Lốc cốc leng keng là lục lạc đồng đen
Thấp thoáng tung bay bụi mịt mù xa
Lốc cốc leng keng là lục lạc buồn thiu theo em ngàn dặm
Anh đã chờ đợi em là em là lý ngựa ô ngựa ô ngựa ô
Ngựa ô ô phải em ngựa ô ô ngựa ô ô nhớ thương ngựa ô ô ...