Jan 29, 2015

greek mythology, the pleiades


 The Pleiades (1885) by the
Symbolist painter Elihu Vedder 


In Greek mythology, the Pleiades were seven sisters: Maia, Electra, Alcyone, Taygete, Asterope, Celaeno and Merope. Their parents were Atlas, a Titan who held up the sky, and the oceanid Pleione, the protectress of sailing. After a chance meeting with the hunter Orion, the Pleiades and their mother became the object of his pursuit. Enamoured withthe young women he pursued them over the face of the Earth. In pity for their plight, Zeus changed them into a flock of doves, which he set in the heavens. Thus the olympian added the penalty of the absence of his wife and family to the Titan's original punishment of eternally supporting the heavens from the Earth. (pleiade.org)
 Oceanid Pleione

Trong Thần Thoại Hy lạp, the Pleiades là 7 chị em:  Maia, Electra, Alcyone, Taygete, Asterope, Celaeno and Merope. Cha mẹ của các nàng  là  thần Atlas, người khổng lồ nâng giữ bầu trời, và nữ thần Pleione, nữ thần hải dương xanh.
Sau khi gặp gỡ với thần thợ săn Orion, the Pleiades và mẹ trở thành mục tiêu săn đuổi của hắn, say mê những nàng tiên trẻ hắn truy đuổi các nàng trên khắp thế gian. Động lòng về chuyện bay thoát của họ, Zeus đã biến họ thành đàn bồ câu trắng, được chầu vào thiên giới. Do vậy, các vị thần trên đỉnh Olympia thêm sự trừng phạt vì sự khiếm kuyết của gia đình vợ con vào trọng trách Titan Atlas vĩnh viễn nâng đở thiên giới từ Địa Cầu.